Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Andi Alpaca
Y-tunnus: 2145916-0
www.andialpaca.fi
Maununnevantie. 52 A, 00430 Helsinki

Rekisterin nimi:
Andi Alpacan Verkkokaupan asiakasrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan tilauksen yhteydessä asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan ja toimituksien mahdollistamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

-Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä 
-Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy
-Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
Tarkistusoikeus, Oikaisuoikeus, Oikeus peruuttaa suostumus, Poisto-oikeus.

Product Categories

Recent Products

Best Sellers